बंद करे

उप डिवीजन

उप-मंडल कार्यालय निवास ई-मेल
उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सोनिपत 0130-2222100 0130-2222300 sonipatsdm@gmail[dot]com
उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गोहाना 01263-252049 01263-252050 gohanasdm@gmail[dot]com
उप-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, खारखोदा 0130-2584055  0130-2584055 sdmkharkhoda@gmail[dot] com
उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गणौर 0130-2460810 0130-2460800 sdmgnr@gmail[dot]com